سايت کلمه

چکيده: ما خواهان پي‌گيري و مشخص شدن آمران وعاملان اين برخوردها در همه سطوح هستيم تا بار ديگر شاهد چنين فجايعي نباشيم و کارگران و زحمتکشان و همه آحاد مردم بتوانند خواسته‌هاي خود را بدون هيچ محدوديتي بيان...
سنديکاي رانندگان شرکت واحد تهران وحومه، اتحاديه نيروي کار پروژه‌يي و کانون مدافعان حقوق کارگر با صدور بيانيه‌يي خواستار پي‌گيري و مشخص شدن آمران وعاملان اين برخوردها در همه سطوح هستيم تا بار ديگر شاهد چنين فجايعي نباشيم و کارگران و زحمتکشان و همه آحاد مردم بتوانند خواسته‌هاي خود را بدون هيچ محدوديتي بيان کنند.
ستار بهشتي کارگر وبلاگ‌نويسي بود که در اثر ضرب‌وشتم و شکنجه پليس فتا يک هفته پس از بازداشتش کشته شد. هنوز از سوي مقامات قضايي علت مرگ اين وبلاگنويس اعلام نشده است.
به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر در اين بيانيه آمده است:
ستار بهشتي، کارگر وبلاگ‌نويسي که تنها جرم او دفاع از حقوق اوليه انساني بود، در بازداشت پليس جان باخت. اين کارگر که تنها صداي اعتراض خود را به وضعيت حاکم بر جامعه از طريق نوشته‌هاي شخصي در وبلاگش اعلام کرده بود، به
شهادت هم بندي هايش در اثر شکنجه‌هاي وارده در بازداشتگاه در گذشت. او جرمي جز اعتراض به بي‌عدالتي‌ها و محروميتهاي حاکم بر کارگران و زحمتکشان نداشت و به گفته خودش به علت کارگر بودن و نداشتن تمکن مالي و سهميه‌هاي غيرعادلانه در دانشگاه، نتوانست به تحصيلاتش ادامه دهد.
زندگي او مشتي از خروار زندگي ميليونها کارگري است که به علت فقر و تنگدستي و شرايط ناعادلانه حاکم در سختي و تنگدستي روزگار مي‌گذرانند. در حالي که افرادي محدود از زندگي‌هاي افسانه‌اي و بريز و بپاش‌هاي بي‌حساب برخوردارند.
رفتارهاي غيرانساني در بازداشتگاهها، سالهاست که از سوي منابع مختلف مورد تأييد قراگرفته است. مرگ زهرا کاظمي، قرباني‌هاي کهريزک و قتل‌هاي زنجيره‌اي مخالفان از زمره گواهان شناخته شده‌ي اين روند هستند. متأسفانه پرونده‌هاي تشکيل شده در موارد گذشته هيچ‌يک به جايي نرسيده است.
ما خواهان پي‌گيري و مشخص شدن آمران وعاملان اين برخوردها در همه سطوح هستيم تا بار ديگر شاهد چنين فجايعي نباشيم و کارگران و زحمتکشان و همه آحاد مردم بتوانند خواسته‌هاي خود را بدون هيچ محدوديتي بيان کنند.
سنديکاي رانندگان شرکت واحد تهران وحومه
اتحاديه نيروي کار پروژه‌يي
کانون مدافعان حقوق کارگر
اشتراک‌گذاري: رايانامهچاپبيشتر

0 comments:

Post a Comment

top