UN experts call for investigation into the death of blogger

http://www.fidh.org/UN-experts-call-for-investigation-12437

UN experts call for an independent and impartial investigation into the death in custody of a blogger

Four special rapporteurs of the United Nations yesterday urged the Government of Iran to undertake a thorough, independent and impartial investigation of the death in custody of Iranian blogger Sattar Beheshti, particularly the allegations of torture, and to make the result of such an investigation public. [1] The International Federation for Human Rights (FIDH) and the Iranian League for the Defence of Human Rights (LDDHI) welcomed the joint statement and emphasised that all cases of death in custody under torture and other ill treatment must be investigated and the culprits be brought to justice.

Karim Lahidhji, FIDH vice president and LDDHI president, said: “We asked the UN rapporteurs last week, following the death of Sattar Beheshti, to pay special attention to the issue. Furthermore, there have been other reports about the death in custody of an Iranian member of the Arab ethnic minority, Jamil Sowidi, in Ahvaz . The Iranian authorities must now act upon the recommendation of the UN experts; investigate deaths of scores of prisoners under torture and other ill treatment in the past few years and bring to justice culprits and suspects such as Saeed Mortezavi rather than promoting them.”


گزارشگران سازمان ملل خواهان تحقیق مستقل در باره مرگ وبلاگ نگار زندانی شدند

Mise à jour le 16 نوامبر 2012
بیانیه مطبوعاتی
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر 
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران 

26 
آبان 1391 (16 نوامبر 2012) 

گزارشگران سازمان ملل خواهان تحقیق مستقل در باره مرگ وبلاگ نگار زندانی شدند


چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل با صدور بیانیه ای مشترک از جمهوری اسلامی ایران خواهان تحقیق کامل، مستقل، غیرجانبدارانه در باره مرگ وبلاگ نگار ستار بهشتی در زندان، به ویژه رسیدگی به مساله شکنجه، و انتشار علنی گزارش تحقیق شده اند. «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» و «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» از بیانیه مشترک چهار گزارشگر سازمان ملل متحد استقبال و تاکید می کنند که تمام موارد مرگ در زندان در زیر شکنجه و بدرفتاری های دیگر باید مورد تحقیق قرار گیرند و مجرمان به دست عدالت سپرده شوند. [1] گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشگر اعدام های فراقضایی، فوری یا خودسرانه، گزارشگر شکنجه و گزارشگر آزادی بیان سازمان ملل با صدور بیانیه ای در روز 15 نوامبر (25 آبان) با استقبال از تصمیم مجلس و قوه قضاییه برای تحقیق در باره مرگ ستار بهشتی، تاکید کردند که تعدادی از زندانیان در اثر بدرفتاری یا شکنجه، عدم رسیدگی پزشکی یا غفلت درگذشته اند. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر وضعیت در ایران، گفت: «وجود شکنجه را مطلقا نباید تحمل کرد. اشخاصی که در این گونه جنایت های وحشتناک شرکت داشته اند باید به دست عدالت سپرده شوند.کوتاهی از این کار به ترویج فرهنگ معافیت از مجازات می انجامد این چهار گزارشگر از دولتمردان ایران خواستند امکان جبران شامل دریافت خسارت را برای خانواده قربانیان فراهم سازند. کریستوف هینز، گزارشگر اعدام های فراقضایی، فوری یا خودسرانه گفت: «زمانی که شخصی در اثر جراحت در زندان دولتی فوت می کند، دولت مسئول محسوب می شود. با تحقیق در باره ادعای شکنجه، برپایه موازین بین المللی مثل اصول سازمان ملل برای پیشگیری موثر از اعدام های فراقضایی، خودسرانه و فوری، و تحقیق در باره آنها و با دست زدن به اقدامات فوری برای مبارزه با فرهنگ معافیت از مجازات که مشوق این گونه جنایت ها است، می توان از تکرار مرگ در زندان جلوگیری کرد خوان ا. مندز، گزارشگر ویژه شکنجه و مجازات ها و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز تاکید کرد که حقوق بین المللی حقوق بشر شکنجه را کاملا ممنوع کرده است و از دولت ایران خواست که در باره تمام موارد ادعای شکنجه و مجازات ها و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در زندان ها تحقیق کند و عدالت را در مورد مجرمان اجرا کند.چهار گزارشگر سازمان ملل ازدولت ایران خواستند روزنامه نگاران و وبلاگ نگاران را که در مغایرت با ماده های 9 و 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی زندانی شده اند آزاد کند و امکان جبران موثر قضایی و خسارت را در اختیار آنها قرار دهد. 

فرانک لا رو، گزارشگر ویژه حمایت از آزادی عقیده و بیان مسئولیت دولتمردان ایران را برای احترام به آزادی بیان بر اساس تعهدات بین المللی آنها یادآوری کرد و گفت: «حکم های سنگین زندان برای روزنامه نگاران و وبلاگ نگاران در پی محاکمه هایی که حق متهمان در برخورداری از موازین قضایی و موازین محاکمه عادلانه تضمین نشده بود، محدودیت های سخت بر آزادی بیان و عقیده را به نمایش می گذارد این کارشناسان مستقل از دولتمردان ایران خواستند «آزادی بیان و عقیده رسانه های مستقل را تضمین کنند و به روزنامه نگاران و وبلاگ نگاران اجازه دهند بدون آزار و تعقیب به حرفه اشان عمل کنند عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، در پی انتشار بیانیه تازه کارشناسان سازمان ملل گفت: «هفته گذشته در پی درگذشت ستار بهشتی از گزارشگران سازمان ملل خواستیم به این موضوع توجه ویژه نشان دهند. به علاوه، خبرهایی در باره مرگ یک زندانی عرب ایرانی به نام جمیل سویدی در اهواز نیز منتشر شده است. اینک دولتمردان ایران باید هرچه زودتر به توصیه کارشناسان سازمان ملل عمل کنند؛ مرگ ده ها زندانی در سالهای گذشته را در زیر شکنجه و بدرفتاری های دیگر مورد تحقیق قرار دهند و متهمان و مجرمانی مثل سعید مرتضوی را به جای تشویق به دست عدالت بسپارند تماس مطبوعاتی 
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر: 
Arthur Manet: +33 1 43 55 90 19 / +33 6 72 28 42 94 
Twitter: fidh_ngo
presse@fidh.org 
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران: 
lddhi@fidh.net
Twitter: fidh_fa
http://www.facebook.com/lddhi.fidh



0 comments:

Post a Comment

top