يک شهروند بهايي در اصفهان بازداشت شد

يک شهروند بهايي در اصفهان بازداشت شد

الهام موقن، شهروند بهايي ساکن اصفهان، روز گذشته، دوشنبه ۲۹ مهرماه در پي هجوم مأموران امنيتي به منزل مسکوني وي بازداشت و به مکان نامعلومي منتقل شد. مأموران امنيتي پس از تفتيش محل سکونت وي، کامپيوتر شخصي و تعدادي از کتاب‌ها و دست‌نوشته‌هاي وي را با خود برده‌اند. (راديو زمانه 30/7/92)

0 comments:

Post a Comment

top