با گذشت حدود سه هفته از بازداشت احمدرضا نجداد، مهرداد فرماني، احسان مولوي‌فر، سه فعال دانشجويي و وب‌نگار در استان‌هاي فارس و تهران، از وضعيت آنان کماکان خبري منتشر نشده و تنها يکي از آنان با خانواده خود تماس گرفته است.  احمدرضا نجداد، فعال فرهنگي و وب‌نگار اقتصادي منتقد، پنج‌شنبه ۲۸ شهريورماه هنگامي که عازم خارج از کشور بود، گذرنامه‌اش در فرودگاه بين‌المللي تهران توقيف شد و سپس توسط چند تن از ماموران لباس شخصي بازداشت گرديد. مهرداد فرماني و احسان مولوي‌فر نيز روز يکشنبه هفتم مهرماه سال جاري، در خوابگاه دانشگاه شيراز توسط چند مأمور لباس شخصي مسلح به بيسيم و سلاح کمري بازداشت شدند. (راديو زمانه 30/7/92)

0 comments:

Post a Comment

top